§ 2. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2000.101.1090 - OpenLEX

§ 2. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2000 r.
§  2.
Kwotę przychodu, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala się na 2001 r. w wysokości 136 zł.