Art. 54. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  54. 

(uchylony).