Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.379

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o rozszerzeniu mocy postanowienia z d. 15 marca r. b. (Dz. Praw Nr 26, poz. 244) w przedmiocie bezpłatnego przewozu żywności t. d. do Lwowa na wszystkie stacje kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego.

Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. (Dz. Praw Nr. 14, poz. 152) i po porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, bezpłatny przewóz artykułów żywności i innych przedmiotów pierwszej potrzeby, pochodzących z ofiar, dokonywać się będzie od d. 1 sierpnia r. b. w ciągu 2 miesięcy do wszystkich stacji kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego, na warunkach, wymienionych w postanowieniu z d. 15 marca r. b.
Warszawa, dnia 25 lipca 1919 r.