Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.26.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1919 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie bezpłatnego przewozu artykułów żywności i innych do Lwowa. *

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b., ogłoszonego w № 14 Dziennika Praw pod № 152, i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam aż do odwołania co następuje:

Artykuły żywności i inne przedmioty pierwszej potrzeby, pochodzące z ofiar i przeznaczone dla rozdania między ubogą ludność m. Lwowa, przewożą się na kolejach polskich bezpłatnie z warunkiem przedstawienia przy wysłaniu zaświadczenia odnośnych organizacji lub komitetów pomocy o przeznaczeniu ofiar i nadania ich na imię takichże organizacji lub komitetów we Lwowie.

Warszawa, d. 15 marca 1919 r.
* Z dniem 1 sierpnia 1919 r. bezpłatny przewóz artykułów żywności i innych przedmiotów pierwszej potrzeby, pochodzących z ofiar, dokonywać się będzie od d. 1 sierpnia r. b. w ciągu 2 miesięcy do wszystkich stacji kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 lipca 1919 r. o rozszerzeniu mocy postanowienia z d. 15 marca r. b. (Dz.Praw.19.26.244) w przedmiocie bezpłatnego przewozu żywności t. d. do Lwowa na wszystkie stacje kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego (Dz.U.19.63.379) z dniem 1 sierpnia 1919 r.