Rozszerzenie granic miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o rozszerzeniu granic miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) tudzież art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Wyłącza się:
a)
z gminy wiejskiej Dębowa Kłoda w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem, wieś Sowino o obszarze 300 ha 7.073 m2;
b)
z gminy wiejskiej Tyśmienica w tymże powiecie i województwie miejscowości; Królewski Dwór o obszarze 303 ha 9.241 m2, Siedliki o obszarze 28 ha 1.767 m2, Górne o obszarze 14 ha 5.915 m2, Szytki o obszarze 3 ha 4.520 m2, Kokwa z osadą młyńską tejże nazwy o obszarze 35 ha 6.936 m2;
c)
z gminy wiejskiej Milanów w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem: grunty byłego folwarku Bieźle o obszarze 121 ha 4.922 m2, część gruntów wsi Wierzbówka tak zwane Zasławie o obszarze 69 ha 531 m2, -

i włącza się wszystkie powyżej wymienione wsie, miejscowości i grunty do obszaru miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.

Tak rozszerzone miasto Parczew graniczyć będzie:

a)
od północy z lasami folwarku Milanów, gruntami folwarków: Wierzbówka, Mogiłki, Josionka Ruska, wsi: Kostry, Zaniówka, należącemi do gminy wiejskiej Milanów w powiecie radzyńskim;
b)
od wschodu z gruntami wsi Przewłoka, kolonji Marjampol, w gminie wiejskiej Marjampol, powiecie radzyńskim;
c)
od południa z gruntami wsi: Selitnie, Żmiarki, Stępów, Borki, Makoszka, lasem państwowym Makoszka, w gminie wiejskiej Dębowa Kłoda, wsi Siedliki w gminie wiejskiej Tyśmienica, powiecie włodawskim;
d)
od zachodu z gruntami: wsi Laski w gminie wiejskiej Tyśmienica, powiecie włodawskim, wsi Brudno, Glinny Stok w gminie wiejskiej Suchowola, wsi Cichostów w gminie wiejskiej Milanów, powiecie radzyńskim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.