§ 2. - Rozszerzenie granic miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.