Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.642

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 września 1921 r.
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z d. 19 września 1921 r. v przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. (Dz. Ust, Rz. P. № 53, poz. 336), wydane celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego, ma zastosowanie również przy wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w tym samym przedmiocie wydanego.
§  2. Do sprowadzania piwa z b. zaboru pruskiego nie jest potrzebne zezwolenie izby skarbowej.
§  3. Rozporządzenie to wchodzi w życie równocześnie z powołanem we wstępie rozporządzeniem Rady Ministrów.