Rozciągnięcie tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami, położonemi na obszarze W.M. Gdańska oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W.M. Gdańska, na stacje polskiego Śląska Górnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.115.922

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1923 r.
o rozciągnięciu tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej miedzy stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami, położonemi na obszarze W. M. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W. M. Gdańska, na stacje polskiego Śląska Górnego.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) oraz art. 438 polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 44, poz. 371) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 stycznia 1922 roku, ogłoszonego w Dz. U. R. P. z dnia 1 lutego 1922 r. № 7 pod poz. 52, rozdział "D. Komunikacja towarowa" rozciąga się również na stacje polskiego Śląska Górnego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1923 r.