Art. 1. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  1.

Na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego rozciąga się moc obowiązującą prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289), z poniższymi zmianami.