Zamknięcie list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.610

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 listopada 1938 r.
o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 66 i 167 prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289) i w związku z art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 606) zarządzam co następuje:
Na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 334).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.