Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i ustawy z dnia 13 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czsie wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. Ne 44 poz. 310) i ustawy z dnia 13 grudnia 1920 r. o pocztach, radiotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny (Dz. U. R. P. z 1921 r. Ne 7 poz. 36).

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje;
Moc obowiązującą ustawy z dnia 27 maja. 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telefonu i telegrafu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) i ustawy ż dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 7 poz. 36) rozciąga się na obszar wskazany w art. 1 ustawy o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 26 poz. 213).
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 maja 1922 r.