[Wygaśnięcie prawa do działki] - Art. 35. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Wygaśnięcie prawa do działki] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  35.  [Wygaśnięcie prawa do działki]

Prawo do działki wygasa z chwilą:

1)
rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
2)
śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3)
likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka;
4)
w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.