Czy organ nadzoru budowlanego może wystawić tytuł wykonawczy na ROD?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Onb wydał decyzję o nakazie rozbiórki budynku mieszkalnego pobudowanego na terenie ROD. Zobowiązanym do jej wykonania był dzierżawca działkowy, który w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego z tytułu niewykonania decyzji zmarł.

Skoro wg. art. 35 pkt 2 ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - dalej u.r.o.d. prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca i był on jedynym dzierżawcą działki (i nikt z jego bliskich tj. żony, dzieci nie złożył oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki) to onb może tytuł wykonawczy wystawić na ROD?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX