Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej i jego zaskarżenie - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej i jego zaskarżenie

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/11-12/177-187
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej i jego zaskarżenie

1.Wprowadzenie

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Zagadnienie zasługuje na uwagę z wielu względów. Przede wszystkim, wypowiedzenie umowy działkowej to konstrukcja nowa w polskim porządku prawnym, wprowadzona dopiero na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Nie doczekała się jeszcze szerszego omówienia w doktrynie i orzecznictwie sądowym, a tymczasem regulacje zawarte w ustawie mogą wywołać poważne wątpliwości interpretacyjne. Również ze względów bardziej ogólnych zasadne wydaje się omówienie wskazanej problematyki. Warto podkreślić, że kwestia relacji cywilnoprawnej związanej z korzystaniem z ogrodu działkowego nie była szczegółowo regulowana przez ustawodawcę, stąd też zarówno w doktrynie, jak i w praktyce orzeczniczej odczuwany jest znaczny deficyt, jeśli chodzi o bliższą charakterystykę cywilnoprawnej obudowy tego zagadnienia. Rodzi to trudność w stosowaniu przepisów wskazanej wyżej ustawy, co obniża poziom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX