Art. 4. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  4.

Zbycie lub oddanie w użytkowanie maszyn, podlegającym rejestracji, może pod nieważnością nastąpić tylko za zezwoleniem władzy rejestracyjnej (art. 3 ust. 1).