Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie ratyfikacji przez Republikę Portugalską porozumienia dotyczącego zachowania i przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez Wojną światową, podpisanego w Bernie 30 czerwca 1920 roku.

Podaje się niejszem do wiadomości publicznej, że zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego Republika Portugalska ratyfikowała porozumienie dotyczące zachowania i przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojną światową, podpisane w Bernie 30 czerwca 1920 roku (Dz. U. R. P. r. 1922 № 15, poz. 133) i że porozumienie powyższe obowiązuje Republiką Portugalską od 7 marca 1922 r.