Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.61.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1984 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 października 1984 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem IV Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 15 marca 1984 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższego protokołu.
Zgodnie z artykułem V wymienionego protokołu wszedł on w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 15 czerwca 1984 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższego protokołu, który wszedł w życie dnia 1 maja 1981 r., podpisując go bez zastrzeżenia ratyfikacji albo składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Wspólnota Bahamów dnia 16 lutego 1979 r.,

Urugwaj dnia 30 kwietnia 1979 r.,

Kuwejt dnia 29 czerwca 1979 r.,

Belgia dnia 24 września 1979 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 5 listopada 1979 r.,

z rozciągnięciem protokołu na Hongkong począwszy

od 25 listopada 1981 r.,

Szwecja dnia 21 grudnia 1979 r.,

Francja dnia 21 grudnia 1979 r.,

Norwegia dnia 25 marca 1980 r.,

Hiszpania dnia 30 kwietnia 1980 r.,

Japonia dnia 15 maja 1980 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 6 czerwca 1980 r.,

Holandia dnia 8 lipca 1980 r.,

z rozciągnięciem protokołu na Antyle Holenderskie,

Tunezja dnia 6 sierpnia 1980 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 12 sierpnia 1980 r.,

Liberia dnia 28 października 1980 r.,

Jugosławia dnia 31 października 1980 r.,

Kolumbia dnia 31 października 1980 r.,

Dania dnia 27 listopada 1980 r.,

Norwegia dnia 25 marca 1981 r.,

Finlandia dnia 30 kwietnia 1981 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 12 maja 1981 r.,

Libia dnia 2 lipca 1981 r.,

Grecja dnia 17 lipca 1981 r.,

Izrael dnia 21 sierpnia 1981 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 11 stycznia 1982 r.,

Węgry dnia 3 lutego 1982 r.,

Argentyna dnia 24 lutego 1982 r.,

Szwajcaria dnia 1 kwietnia 1982 r.,

Panama dnia 14 lipca 1982 r.,

Peru dnia 16 lipca 1982 r.,

Vanuatu dnia 28 lipca 1982 r.,

Włochy dnia 1 października 1982 r.,

Chińska Republika Ludowa dnia 17 grudnia 1982 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 28 kwietnia 1983 r.,

Ghana dnia 19 maja 1983 r.,

Czechosłowacja dnia 2 czerwca 1983 r.,

Meksyk dnia 30 czerwca 1983 r.,

Islandia dnia 6 lipca 1983 r.,

Australia dnia 17 sierpnia 1983 r.,

Malezja dnia 19 października 1983 r.,

Bułgaria dnia 2 listopada 1983 r.,

Algieria dnia 3 listopada 1983 r.,

Portugalia dnia 7 listopada 1983 r.,

Liban dnia 29 listopada 1983 r.,

Irlandia dnia 29 listopada 1983 r.,

Zjednoczone Emiraty Arabskie dnia 15 grudnia 1983 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że powyższy protokół wszedł w życie w stosunku do pierwszych 19 państw dnia 1 maja 1981 r., a w stosunku do każdego z pozostałych państw wszedł w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia odpowiedniego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Jednocześnie zawiadamia się, że tekst załącznika do wymienionego protokołu przechowywany jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Urzędzie Gospodarki Morskiej.