Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.31.217

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1988 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lipca 1988 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 ust. 2 Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r., został złożony Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dnia 24 marca 1988 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji. Dokument ten zawiera zastrzeżenie, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami art. 11 ust. 2 konwencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Polski dnia 24 kwietnia 1988 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 27 października 1986 r., podpisując ją albo składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Czechosłowacja 1986-09-26

Dania 1986-09-26

Norwegia 1986-09-26

Finlandia 1986-12-11

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 1986-12-23

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka 1987-01-26

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka 1987-01-26

Szwecja 1987-02-27

Węgry 1987-03-10

Nowa Zelandia 1987-03-11

Niemiecka Republika Demokratyczna 1987-04-29

Japonia 1987-06-09

Mongolia 1987-06-11

Republika Południowej Afryki 1987-08-10

Malezja 1987-09-01

Chiny 1987-09-10

Australia 1987-09-22

Socjalistyczna Republika Wietnamu 1987-09-29

Zjednoczone Emiraty Arabskie 1987-10-02

Jordania 1987-12-11

Bangladesz 1988-01-07

Indie 1988-01-28

Austria 1988-02-18

Bułgaria 1988-02-24

Meksyk 1988-05-10

Ponadto podaje się do wiadomości, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Węgry, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Republika Południowej Afryki, Malezja, Chiny, Socjalistyczna Republika Wietnamu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Bułgaria przyjęły powyższą konwencję z zastrzeżeniem, iż nie uważają się za związane postanowieniami art. 11 ust. 2.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że informacje o państwach, które w datach późniejszych staną się stronami powyższej konwencji, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.