Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.432

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza protokuł podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższego protokułu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.