Protokół podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.106.838

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1921 r.

PROTOKÓŁ
podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.

(Ratyfikowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na mocy art. 14 Traktatu Wersalskiego - Dz. U. R. P. № 35, pol. 200 z 1920 r.).

Protokół podpisania Statutu Stałego trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.

Członkowie Ligi Narodów, reprezentowani przez niżej podpisanych, należycie upoważnionych, oświadczają, że uznają załączony Statut Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej przy Lidze. Narodów, zatwierdzony jednogłośnie na Zebraniu Ligi, w dniu 13 grudnia 1920 r. w Genewie.

Na skutek czego oświadczają oni, że przyjmują jurysdykcję Trybunału według brzmienia i warunków, przewidzianych w powyżej wskazanym Statucie.

Niniejszy protokół, sporządzony zgodnie z decyzją Zebrania Ligi Narodów z dnia 13 grudnia 1920, ma być ratyfikowany.

Każde z Mocarstw prześle swoją ratyfikację do Sekretarjatu Generalnego Ligi Narodów, którego staraniem zostaną o tem powiadomione wszystkie inne Mocarstwa podpisujące. Wszystkie Ratyfikacje zostaną złożone w archiwach Sekretarjatu Ligi Narodów.

Niniejszy protokół będzie mógł być podpisywany przez Państwa, wymienione w załączniku do Paktu Ligi.

Statut Trybunału wejdzie w życie w sposób, przewidziany przez wspomnianą decyzję.

Sporządzono w Genewie, w jedynym egzemplarzu; którego teksty angielski i francuski uważane być mają za wiarogodne.

dn. 16 grudnia 1920.

Następują podpisy pełnomocników

Portugalji (-)

Japonji (-)

Grecji (-)

Paragwaju (-)

Urugwaju (-)

Nowej Zelandji (-)

Sjamu (-)

Szwecji (-)

Norwegji (-)

Szwajcarji (-)

Danji (-)

Salvadoru (-)

Holandji (-)

Indji (-)

Włoch (-)

Związku południowo-afrykańskiego (-)

Chin (-)

Francji (-)

Polski (-)

Anglji (-)

Brazylji (-)

Panamy (-)

Costa-Rica (-)

Kuby (-)

Venezueli (-)

Kolumbii (-)