Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.512

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.

USTAWA
z dnia 7 marca 2007 r.
o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.