Ratyfikacja Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2000 r.
o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.