Art. 1. - Ratyfikacja Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.