Art. 2. - Ratyfikacja Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.