§ 7. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 7. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  7. 
W decyzji o przyznaniu środków finansowych minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych, o których mowa w art. 417 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.