[Przekazywanie subwencji i dotacji w miesięcznych transzach] - Art. 417. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 417. - [Przekazywanie subwencji i dotacji w miesięcznych transzach] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 27 maja 2022 r.
Art.  417.  [Przekazywanie subwencji i dotacji w miesięcznych transzach]

Do czasu ustalenia wysokości:

1)
subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 - subwencja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty subwencji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;
1a)
subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2a - subwencja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;
2)
dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 - dotacja może być przekazywana w transzach miesięcznych;
3)
dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 6 - dotacja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym.