Przywrócenie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju. - Dz.U.1925.115.821 - OpenLEX

Przywrócenie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.821

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 października 1925 r.
o przywróceniu w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 roku (Tyg. Urzęd. № 70 str. 416) i art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządza się co następuje:
W sądach powiatowych w Czarnkowie, Gnieźnie, Grodzisku, Inowrocławiu, Jarocinie, Jutrosinie, Kcyni, Kościanie, Koźminie, Krotoszynie, Łabiszynie, Mogilnie, Nowymtomyślu, Obornikach, Odolanowie, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Pniewach, Poznaniu, Rogoźnie, Śmigłu, Śremie, Środzie, Strzelnie, Szamotułach, Szubinie, Trzemesznie, Wągrowcu, Wolsztynie, Wronkach, Wrześni i Żninie-przywraca się sądy ławnicze przy utrzymaniu sądów pokoju, ustanowionych rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 grudnia 1919 r. (Tyg. Urząd. № 71 str. 432).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia z dniem 1 grudnia 1925 r.