Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.37.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i częściowej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz. Pr. 1919 r. № 32, poz. 264).

Art.  1.

Przywraca się moc obowiązującą ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.

Art.  2.

Art. 17 ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych ma brzmieć jak następuje:

"Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc prawną wszystkie inne ustawy i przepisy w przedmiocie rekwizycji i świadczeń wojennych.

Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie Ido wszystkich dotychczas niezlikwidowanych wypadków rzeczowych świadczeń wojennych na rzecz polskiej siły zbrojnej, jakie miały miejsce po 1 listopada 1918 r.".

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 1920 roku i obowiązuje na czas jednego roku.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.