Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 maja 1920 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r. (Monitor Polski Nr 182 z dn. 14 sierpnia 1919 r.).

Na mocy ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz. P. Nr 32 poz. 264) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 37 poz. 212) w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i częściowej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz. P. 1919 r. № 32 poz. 264), oraz w uzupełnieniu rozporządzenia w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r. (Monitor Polski № 182 z dnia 14 sierpnia 1919 r.) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Przewidziany w ustępie 7 art. VIII rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r. (Monitor Polski Nr 182 z dnia 14 sierpnia 1919 r.) termin sześciomiesięczny w przeciągu którego obowiązuje karta pobrania przedłuża się do jednego roku licząc od daty wystawienia karty.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.