Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylii do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1888 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. oraz do Protokułu dodatkowego z dn. 20 marca 1914 r. do tejże konwencji.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, Stany Zjednoczone Brazylji w dniu 9 lutego 1922 r. przystąpiły bez zastrzeżeń do:
1) międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej 'w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. oraz
2) protokulu dodatkowego berneńskiego z dnia 20 marca 1914 r. do tejże konwencji, opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rok 1922, № 3, poz. 16.