Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.720

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 listopada 1920 r.
w przedmiocie przyjmowania zawinkulowanych obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% wewnętrzną długoterminową pożyczką państwową z roku 1920.

Na mocy art. 5 ustawy z d. 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji austriackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę, państwową z roku 1920 zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Obligacje austrjackich pożyczek wojennych, zawinkulowane za czasów b. cesarsko-królewskiego rządu austrjackisgo w Wiedniu, a stanowiące własność instytucji użyteczności publicznej lub stanowiące fundusze gmin, depozyta sądowe, fundusze sieroce i t. p., będą przyjmowane przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową narówni z niezawinkulowanemi obligacjami tychże pożyczek, posiadającemi przepisane kupony, na warunkach określonych ustawą z dnia 11 maja r., b. oraz rozporządzeniami z dnia 21 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 47, poz. 296) i z d. 30 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 95 poz. 631).

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Z dniem 12 marca 1921 r. przepisy rozszerza się również na zawinkulowane za czasów b. cesarsko-królewskiego rządu austriackiego w Wiedniu obligacje austrjackich pożyczek wojennych, stanowiące własność instytucji i osób prywatnych, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 (Dz.U.21.23.130).