[Zakres regulacji] - Art. 1. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres regulacji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]
1. 
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3)
podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).