Jakie cele stanowią cele publiczne? - OpenLEX

Jakie cele stanowią cele publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2020 r.

PYTANIE

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) – dalej u.g.n. w art. 6 u.g.n. wymienia cele publiczne. Jednocześnie w punkcie 10 tego artykułu znajduje się odniesienie do celów publicznych w innych ustawach.

Proszę o wskazanie o jakie cele publiczne chodzi i w jakich ustawach są określone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX