§ 3. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  3.
1.
W przypadku pasażerskich przewozów czarterowych wykonywanych w ramach pakietu pasażerowie powinni posiadać dokumenty przewozowe na przelot tam i z powrotem, a także dowód płatności na pokrycie kosztów imprezy turystycznej, w tym hotelu lub transportu naziemnego, objętych programem tej imprezy.
2.
Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących organizatora turystyki i programu pobytu, a także dotyczących gwarancji wywiązania się przez nich z zobowiązań w stosunku do uczestników wycieczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.