Art. 5. - Usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2211 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  5. 

(uchylony).