Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 maja 1921 r.
w sprawie przesunięcia terminu podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych" (Dz. Ust. № 12 z 1920 r. poz. 67 i № 31 z 1921 r. poz. 186).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu, towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14. poz 152), w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje: Ustanowiony w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. № 41 z 1921 r. poz. 255) termin podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych" (Dz. Ust. № 12 z 1920 r. poz. 67 i № 31 z 1921 r. poz. 186) przenosi się z dnia 15 maja r. b. na dzień 1 czerwca r. b.