Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1922 r.
o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu spraw archiwalnych w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. z r. 1919 № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd spraw archiwalnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 1 stycznia 1922 r. z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecania Publicznego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.