Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządu spraw rolnictwa i dóbr państwowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd spraw rolnictwa i dóbr państwowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

W związku z tem dotychczasowy departament rolnictwa i dóbr państwowych Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, który narazie pozostaje w Poznaniu, będzie z chwilą przeniesienia' go do Warszawy zlikwidowany, a poszczególne agendy zostaną odpowiednio rozmieszczone w ramach istniejącej organizacji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.