Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu zarządu spraw, dotyczących przemysłu i handlu na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustęp 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd i spraw administracji przemysłu i handlu na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 15 marca 1922 r. z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i przekazuje się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  2. Nie przechodzą pod zarząd Ministra Przemysłu i Handlu urzędy związane z gospodarką sekwestrową, a podlegające nadal Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w zakresie Przemysłu i Handlu.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1922 r.