Przekazanie Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.25.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1950 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1949 r.
o przekazaniu Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą.

Zakres działania i uprawnienia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, dotyczące spraw opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą od lat trzech do osiemnastu włącznie, przechodzą na Ministra Oświaty, w szczególności zaś przewidziane w następujących ustawach i rozporządzeniach:

1)
w ustawie z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr 92, poz. 726, z 1924 r. Nr 56, poz. 576, z 1932 r. Nr 94, poz. 808, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1947 r. Nr 65, poz. 389);
2)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. w sprawie wykonywania opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz ponoszenia wynikających stąd kosztów (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 56, poz. 576 i z 1947 r. Nr 65, poz. 389);
3)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o rozgraniczeniu obowiązków opiekuńczych związków komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 232);
4)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o budowie i utrzymaniu wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 56);
5)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucji opiekuńczych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 40, poz. 354 i z 1928 r. Nr 38, poz. 359);
6)
w ustawie z dnia 6 maja 1920 r. w sprawie publicznej opieki nad kalekami (Zb. u. prusk. str. 280);
7)
w ustawie z dnia 2 lipca 1900 r. o opiekuńczym wychowaniu nieletnich (Zb. u. prusk. str. 264) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976).

Uprawnienia i obowiązki władz administracji ogólnej I i II instancji w zakresie opieki społecznej, przewidziane w ustawach i rozporządzeniach, wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy, przechodzą w sprawach, dotyczących opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą od lat trzech do osiemnastu włącznie, na władze szkolne (inspektoraty szkolne, kuratoria okręgów szkolnych).

Z zakresu działania Rady Opieki Społecznej przy Ministrze Pracy i Opieki Społecznej wyłącza się sprawy opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku od lat trzech do osiemnastu.

(uchylony).

1.
Ustawa niniejsza nie narusza uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie spraw zdrowia, związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, jak również w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzoru nad zakładami leczniczymi i leczniczo-wychowawczymi.
2.
Nadzór nad nauczaniem i wychowaniem w zakładach, wymienionych w ust. 1, należy do Ministra Oświaty.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Oświaty i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi (Dz.U.50.6.49) z dniem 28 lutego 1950 r.