Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Na zasadzie art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowe) z r. 1920 (Dz. Ust R. P. № 25, poz. 152) zarządzam co następuje:
§  1. § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 23, poz. 130) zamiast brzmienia, nadanego mu § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową pożyczkę państwową z r. 1920 (Dz. Ust. R. P. № 41, poz. 256), otrzymuje następujące brzmienie:

"Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 31 lipca 1921 roku".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..