Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 grudnia 1919 r.
w przedmiocie przedłuża na terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dn. 7 - go Listopada 1919 r.

Na zasadzie art. 2 Ustawy z dnia 7 - go listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dz. Ust. Nr 84 poz. 463) przedłuża się wyznaczony rozporządzeniem z dnia 11 - go grudnia 1919 r. (Dz. Ust. Nr 94 poz. 509) termin obowiązkowej dostawy złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, do dnia 31 - go stycznia 1920 r.
Warszawa, dnia 28 - go grudnia 1919 roku.

Sprostowanie.

W numerze 98 Dziennika Ustaw z dnia 31 grudnia 1919 roku do podpisu Prezydenta Ministrów pod ustawami poz. 517 i 518 wkradły się omyłki-podpis w obu tych wypadkach winien brzmieć: "L. Skulski".