Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.94.509

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie ustawy z dnia 7-go listopada 1919 r. (Dziennik Ustaw № 84 poz. 463)

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 7-go listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dziennik Ustaw № 84 poz. 463), przedłuża się wyznaczony rozporządzeniem z dnia 12-go listopada 1919 r. (Dziennik Ustaw № 87 poz. 476) termin obowiązkowej dostawy złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, do dnia 31-go stycznia 1920 roku. 1
Warszawa, dnia 11-go grudnia 1919 roku.
1 Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1919 r. (Dz.U.20.2.12) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1920 r.