Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.50.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.

Na zasadzie dekretu z d. 23 grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 21 z d. 28 grudnia 1918 r., poz. 71) Rada Ministrów postanawia co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone względem weksli, wystawionych przed dniem 1-ym listopada 1915 r., w myśl art. 1 dekretu z d. 23 grudnia 1918 r. do dnia 1 lipca 1919 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 1919 r. włącznie.

Warszawa, dnia 16 czerwca 1919 r.