Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18-go sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego.

Na zasadzie art. 3 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18-go sierpnia 1920 roku o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego (Dz. Ust. z 1920 r. № 81, poz. 544) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
Moc obowiązującą powyższego rozporządzenia Rady Obrony Państwa przedłużoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 106, poz. 701) przedłuża się na dalsze trzy miesiące, t. j. do dnia 24 maja 1921 r.