Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.106.701

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób, pozostających w służbie czynnej wojska polskiego.

Na zasadzie art. 3 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób, pozostających w służbie czynnej wojska polskiego (Dz. Ust. № 81 poz. 544), Rada Ministrów postanawia co następuje:
Moc obowiązującą powyższego rozporządzenia Rady Obrony Państwa przedłuża się na dalsze 3 miesiące, t. j. do dnia 24 lutego 1921 r.