Przedłużenie mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.31.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1931 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 20 marca 1931 r.
w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 31 konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 65, poz. 383) obie Strony Umawiające się porozumiały się z sobą, w drodze wymiany not z dnia 17 i 28 września 1926 r., co do przedłużenia mocy obowiązującej powyższej konwencji.
Na podstawie tych porozumień konwencja ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 1931 r.