[Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w postępowaniu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13h. - [Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w postępowaniu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13h.  [Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w postępowaniu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 51-61, art. 69, art. 71-73, art. 74, art. 77, art. 78 i art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).