[Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] - Art. 80. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  80.  [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania]

Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach, w drodze postanowienia, które może być zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie.