Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 1958 r.
w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
Tracą moc:
a)
§ 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Sanoku prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu Sądu Powiatowego w Lesku,
b)
§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1952 r. o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 24) dotyczący powierzenia Sądowi Powiatowemu w Sanoku prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 1959 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i utworzenie Sądu Powiatowego w Lesku (Dz.U.59.31.186) z dniem 1 lipca 1959 r.